Prästaskogen
vid Torna Hällestad. Vacker bokskog, ås med utsikt. Flera vresbokar, vridna, knotiga och med grenar som spretar vridna åt alla håll

24 februari 2018: Vresbokar
Mellan Boklunden och parkeringen står några vresbokar vid vägen. Går Skåneleden från parkeringen. Förbi flera vackra vresbokar. Skåneleden har dragits om, genar numera förbi dammen på ängen. Följer den gamla sträckningen. Genom slyskog, över bäcken och upp på sluttningen med utsikt över fälten. Går över åsen, med spretiga träd, ner till dammen vid Torna Hällestad. Det har varit kallt ett tag, isen ligger. Upp på åsen på andra sidan. Flera fina vresbokar. Även uppe på åskrönet. Över gräsmarken ner till bäcken. En ståtlig vresbok står intill bäcken. På bäckens sidor har isen lagt sig. Följer stigen tillbaka till parkeringen.

10 november 2014: Vresbokar
Parkerar vid skjutbanan intill Boklunden. Följer Skåneledsspåret. I bokskogen är ett större bestånds med vresbokar. Vridna, knotiga och med grenar som spretar vrids åt alla håll. Det är blött genom hagen. I kanten står några stora vresbokar. Mycket folk, många som rastar hunden.

Vidare genom den snåriga skogen, över den lilla bäcken, upp på åsen med utsikt över Vombsänkan. En fikapaus. I strängen av bok på åsen finns några vresbokar. Går över åsen till dammen. Sedan på stigen upp på en låg ås. Flera vresbokar, några paraplyformade, vackra.

Finns även snår med björnbär. Kommer upp på åsen med bok igen. Fler vresbokar. Några med kraftfulla grenar. Lämnar åsen, nerför en backe till bron över bäcken innan husgrunden Johans hus. I hagen efter är en dunge med vresbok. På en stam klänger en kaprifol. I hörnet mot skjutbanan är enstaka vresbokar.

8/11 2009: Många år sedan jag gick Prästarundan. Parkerar vid skjutbanan intill restaurangen Boklunden strax utanför Torna Hällestad utmed grusvägen till Måryd. Här är en vacker bokskog med flera vresbokar, bokar som vrider och slingrar sig upp ovanför flanörerna.

Kommer ut på en fälad med enstaka ekar. Stigen är här spångad. Träd speglar sig i en damm. Går genom en risig skog där höstlöven bildar en färgglad matta. Möter ett stort sällskap med hundar. Går över en bäck på en liten träbro, går förbi betesmark med enstaka träd, och kommer upp på en åsrygg med vidsträckt utsikt åt nordost över Vombsänkan. Här brukar jag ta min fikapaus, men inte idag.

Kvinnor dyker upp ur en sänka. Jag klättrar över en stätta in i lövskog. Brant nerför till en damm vid Torna Hällestad. Går upp på åsen på andra sidan. Möter sällskapet med hundarna igen. Här är en riktigt vresig bok. Är nu åter i lövskogen, passerar en sänka, går över en stätta ut på åsrygggen. Följer staketet nedför sluttningen till gångrist vid ett röd- och gulfärgat träd, in i skog, utmed staketet ner till en bäck.

Oj, bron är på andra sidan staketet. Jag har stövlar och kan vada över. På andra sidan är en husgrund, och vaga rester av en trädgård (Johan i skogen). På våren är det vad jag kommer ihåg praktfullt med blomning, vid grunden är en buske med röda bär. Gissar på olvon. Detta är dagens fikaplats. Skrapar en trisslott, vinner 50 kronor. Går över en fälad, och är inne skogen vid skjutbanan. Skymningen lägger sig och jag kör hem.

Karta