Skånebilder - Myrstigen - Fotoalbum
16 aug 2009
Parkering

Naturum

Skryllesjön

Trappan

Björnbär

Den var god

Enefälad

Bäcken

Besökare

Liten damm

Måkullsbacken

Röd näckros

Boijsen

Myrstig

Utsikt

Vindskydd

Kladdkaka