Knivsåsen
rullstensås öster om Dalby. Vacker bokskog, enefälad, flora. Fin utsikt från åsryggen.

20 februari 2022
Lite råkallt, men ändå en hel del bilar på parkeringen. Går mot åsen utmed stenbrottet, viker av efter stenbrottet ut mot fäladen österut. Där finns en hög klippa, kanske rest av ett äldre stenbrott. Ensamma träd står som siluetter. Bakom ett ensamt träd på fäladen sitter en man och lagar mot på en trangia. Vi går bort till bäcken mot åsen. Svårt att ta sig över torrskodda så vi går tillbaka utmed ett stengärde. Sedan norr om stenbrottet och går utmed vägen tillbaka till parkeringen.

28 april 2021
Ett tag sedan. Går från stenbrottet genom bokskogen. Mattor med vitsippor, som vackrast just nu. Går till den enbevuxna åsen som sträcker sig ut på betesmarkerna. Här blommar rikligt med backsippa. Uppe på åsen går en stig. Kvinna rastar en hund. På sluttningen mot söder finns alla backsippor, norrut är det tomt. Följer stigen, går ner vid det fallna trädet i slutet av åsen, går tillbaka nedanför åsens södra sluttning tillbaka in i skogen.

Kommer fram till stenbrottet, går ut på fäladen i öster. Där är ett bestånd med gullvivor. Genom enebuskage upp på en höjd med utsikt norrut. Innan en stätta in till stenbrottet blommar backsippa. Följer kanten av stenbrottet tillbaka till parkeringen.

27 maj 2017
Kör till parkeringen vid Dalby stenbrott. Mycket folk. Hög musik. Skräpigt. Märkligt man vill sitta bland så mycket skräp. Gråfibbla lyser upp. Ungdomar badar, hoppar frå klipporna. Fortsätter ut på Knivsåsen. Inte alls mycket folk. En man undrar "varför åka utomlands när man har allt detta gratis". Utsikt, tjärblomster, mandelblomma, fröställningar av backsippa. Går över ängen till Borelund, fullt med smörblomma.

3 maj 2015 Backsippor
Skymningsstjärna blommar vid vägkanten in till parkeringen vid Dalby stenbrott. Följer kanten av stenbrottet till Knivsåsen. På sluttningen av åsen sitter ett par med barnvagn. Åsen täcks med en mängd blommande backsippor, en del börjar bli överblommade. Vackert ändå. Går på åsryggen till den fallna boken, vacker även i sin död. Återvänder nedanför åsen, förbi ett buskage med slån. Vid bäcken blommar kabblekan. Går på östra kanten av stenbrottet. Det är vackert väder, på en avsats ligger några och solar. Korsar fäladen med utsikt över sänkan i norr, på väg till Högebjär.

April 2013: Vårblommor på Knivsåsen
Jag tog mig idag stapplandes med mitt onda ben runt på Knivsåsen öster om Dalby, på jakt efter vårblommor. Kände mig som det gamla paret jag träffade på, med käpp och stöttande varandra skulle de bara upp på getryggsåsen för att se backsippan blomma. Vad hittade jag? Vårlök, backsippa, majblomma och vitsippa. Det är inte fullt utslaget, om en vecka är det nog praktfullt. I Sydsvenskan idag var det vårblomsbilder från en park i Malmö som togs under 38 minuter. Jag tog mina fyra blombilder på tre timmar. Det mesta av den tiden satt jag i lä för den något kyliga ostvinden bakom en enebuske, vilandes ont ben och njöt av vårsolen. Det var många som passade på att ge sig dit denna soliga söndag.

30/4 2010: med Dalby stenbrott.
Parkerar strax innan Torna-Hällestad öster om Dalby. Går söderut på Skåneleden. Över en åsrygg med vy mot Knivsåsen. Vitsippor blommar i skogsdungen vid åsens slut. Åsen är ett resultat av istiden. Trädet vid åsens slut har ramlat, ser ut att ha klyvts. Kommer ihåg det som ett ståtligt träd. Vad har hänt? På åssluttningen växer mycket en, vitsippor blommar. Stora bestånd med backsippa, som är på god väg att slå ut. Går uppe på åsryggen. En bäck meandrar på betesmarken nedanför. En gångrist tar mig in i bokskogen som skiftar i grönt. Fortsätter på ryggen och genom skogen mot Dalby stenbrott. Skulle aldrig våga hoppa i vattnet från klipporna, men många vågar. Inte idag, det är folktomt, för kallt. Det finns trappa ner till en avsats. Följer kanten bort mot badviken. Här är en stor parkering. Det verkar var lite vatten, badbryggan i badviken står inte i vatten. Vad har hänt? Går genom bokskogen till den 'raka skogsvägen'. Här brukar alltid en hund vid ett hus skälla på mig. Inte idag, inte ens huset är kvar. Vad har hänt? Går 'raka skogsvägen' norrut. Här är en mycket vacker björkdunge. Genar sedan över betesmarkerna tillbaka till bilen.

Karta