<-Föregående |

2012-11-04: Jag går tillbaka till bilen på nordsidan av Borelundsåsen.