Skånebilder - Dalby stenbrott - Fotoalbum
14 januari 2012
Parkering

Utsikt

Södra kanten

Stenbrottet

Grillplats

Mot norr

Intill vägen

Enefälad

Knivsåsen

Trappa

Stup

Livboj

Ängslig

Stupar

Österut

Fikar

Vattenlinje

Bröllopspar

Sista solstrålarna