Dalby fälad
naturreservat öster om Dalby. Fäladen är en kvarvarande del av det fäladslandskap som var vanligt fram till slutet av 1800-talet. Vårflora med backsippa och orkidéer.

4 juni 2022
Ställer bilen på parkeringen i utkanten av Dalby, vid vägen mot Torna Hällestad. Går cykelspåret mot Torna Hällestad till fäladen. Backsipporna är överblommade. En plats är röd av ängssyra. Innan spången över våtmarken är en dunge med många orkidéer. Efter våtmarken är slåttergubbe på väg att slå ut. Fler orkidéer. Ska vi gå över våtmarken till vår fikaplats? Nja, vi väljer Skåneleden norr om fäladen. Slår oss ner på vår plats med utsikt över fäladen. Några orkidéer och mycket smörblom. Något annat gult, kanske en fibbla. En man kommer fram och undrar om vi inventterar blommorna? Nä, det gör vi inte. Han är ute och letar bland annat efter kattfot. Han har GPS koordinaterna, så vi följer med och letar. Där! Jag ser dem först. Invid en liten sten. Blommar fint. Kattfoten är tvåbyggare, enligt honom är det bara ena könet här, så det lär inte bli fler. Det var kul att hitta. Vi är nöjda och återvänder över stättan til cykelvägen. Mot stängslet står en liten cykel lutad. Säkert mannens.

26 april 2020
Ställer bilen på parkeringen i utkanten av Dalby, vid vägen mot Torna Hällestad. Går cykelspåret mot Torna Hällestad till fäladen. En ensam orkidé håller på att slå ut vid spåret. Vitsippor lyser upp kanterna. Är här lite tidigare på året än andra år. Kor har släppts ut på delen söder om cykelspåret. Vi går över stättan till den större norra delen med enefäladen. Backsippor blommar. Vackra trädet utmed stengärdet i väster vid Skåneleden är i full blom. Går över våtmarken på spången. Fler backsippor. Skir grönska i träden. Flera som promenerar på Skåneleden. Ett sällskap har slagit sig ner på vår slänt. Tuvor med vitsippor. Granspiran är på gång att blomma. För blött för att korsa våtmarken i norr. Vi tar stättan och Skåneleden till östra sidan, där en stätta går in på fäladen. Här blommar orkidéerna för fullt. Vår slänt, sällskapet har lämnat, vi tar över med vår kaffekorg. Mycket av blåsuga. Vi har inte varit så mycket på fäladen öster om Dalby Fälad no 5. Tar stättan över dit. Fint där också. Enebuskar, vitsippsmatta, granspira och orkidéer. Återvänder, följer östra delen av fäladen. Vackra tefatsliknande enbuskar. En del backsippor.

15 maj 2019
Ställer bilen på parkeringen i utkanten av Dalby, vid vägen mot Torna Hällestad. Går cykelspåret mot Torna Hållestad till fäladen. Kliver över en stätta och följer Skåneleden norrut på den västra delen. En ensam orkidé efter stättan. Här är gräsmark som domineras av maskros och smörblom. Sedan övergår det mer i enefälad. I en dunge innan våtmarken är ett större bestånd med orkidéer. Våtmarken passeras på en spång.

Flera exemplar av granspira. På torrare platser fröställningar av backsippa. Viol färgar marken blå. I den norra delen hoppar vi på tuvor över våtmarken till den östra delen. Mer av granspira och orkidéer. Kaffepaus i solskenet det nordöstra hörnet. Vi har en vacker vy över fäladen. Går vidare söderut utmed stengärdet i öster. På en spång över våtmarken. Mandelblom, blåsuga, granspira och fröställningar av backsippa. Vi gör ett kort besök på fäladen i öster, en stätta går över stengärdet. Där finns mycket granspira, men ser inga orkidéer. En glada svävar fram och tillbaka. En insekt slå slig ner på vårkorsört.

14 maj 2015
Går från parkeringen utanför Dalby på cykelvägen mot Torna Hällestad. Utmed vägen blommar humleblomster. Går över stätta in på en fälad i norr. Det lyser rödviolett av Sankt Pers nycklar. En stätta leder in på hagen intill, där växer blåsuga. Kliver över ett stengärde med stängsel ut på en väg. Gär vägen tillbaka till cykelvägen. Maskrosor pryder hagarna.

Kommer till naturreservatet Dalby fälad nr 5. En stätta leder in. Ängsbräsma, mandelblomma och körsbärsträd är i blom. Vippor av överblommad backsippa. Följer Skåneleden norrut. Sankt Pers nycklar och blåsuga. På spång över våtmark. Lite för blött för att i norra delen korsa våtmarken utan stövlar. Går tillbake och går över på torrare mark bland enar. På spång över kärret. Kabblekan blommar. I nordöstra hörnet av fäladen är en hel mängd Sankt Pers nycklar och blåsuga.

Går söderut utmed stengärdet. Blåbärsis fyller springorna mellan stenarna. Kan via en stätta gå över stengärdet till enefäladen i öster. I sydvästra hörnet fler Sankt Pers nycklar. Kliver över stengärdet och taggtråden igen. Tillbaka över stättan ut på cykelvägen. En doft av hägg.

9/5 2010: I boken "blomstervandringar i Skrylle" kallas fäladen för Jonstorps fälad. Nåja, namnet kvittar. Parkerar på parkeringen i utkanten av Dalby på vägen till Torna Hällestad. Går en knapp kilometer på cykelvägen, som är banvallen efter järnvägen mellan Dalby och Bjärsjölagård, till fäladen som delas av banvallen. Börjar med att klättra över stättan till södra delen. Fortfarande vitsippetider. Skåneleden går genom fäladen, två löpare passerar. Slånen börjar med sin blomning. Går på blöt mark bland björkar till nordöstra hörnet. Ett träd har sista vilan mot en stätta. Går tillbaka där jag kom in, för att gå över till norra delen. Ballonger visar vägen, vid ballongerna är frågor, Går över gräsmarker in bland enebuskagen. Letar efter orkideer. Ser inga. Jag är nog för tidigt ute denna sena vår. Passerar över ett lågt stengärde. På spång över våtmark. Upp på slänt med utsikt över fäladen. Ballongerna försvinner över en stätta med frågan: 'Hur många bokstäver har alfabetet?'. Hm, knepigt. A Ett, B två, ... orkar inte räkna så långt. Har stövlar så jag klafsar över ett blött område, kabblekan blommar. Följer stengärdet i öster, på spång över våtmark. Går genom en öppning bland enarna. Backsippan börjar blomma. På fäladen på andra sidan stengärdet är en som liknar ett tefat. Genom enebuskage och ut på gräsmarkerna igen. Är tillbaka vid stättan. Ballongerna är borta.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.672206, 13.383976