Skånebilder - Sliprännorna i Gantofta - Fotoalbum
1 december 2013
Vägen

Lerig väg

Parkering

Skylt

Trappan

Bäckravinen

Sandstensklippa

Sliprännor

Mot klippan

Andra klippan

Sliprännor

Andra klippan

Träd över stigen

Yngre datum

Studerar

Sliprännor

Hjullikt

Uppåt

Träd uppe på

Markväg

Järnväg

Äng

Blött

Ovanifrån