<-Föregående | Nästa->

2011-04-10: Går cykelvägen förbi Ättekulla gravfält, med gravhögar, hit nådde kustlinjen efter istiden. På toppen av en hög tronar en sten.