<-Föregående | Nästa->

2011-04-10: Sitter ner och fikar på slänten ovanför dammen med Lussebäcken.