Skånebilder - Gantoftadösen - Fotoalbum
1 december 2013
Invid vägen

Informationsskylt

Åkern

Stendösen

Stendösen

Ovansidan

Från sidan

Andra sidan

Tittar in

Framifrån

Insidan

Takblock

Från vägen