| Nästa->

2011-06-05: En väld vald plats omgiven av våtmarkerna vid Helgeå och en vallgrav.