<-Föregående | Nästa->

Lägsta punkten 2013-06-22: En ställning visar hur långt ner 2.41 meter under havsytan är.