<-Föregående |

Lägsta punkten 2013-06-22: Borden är med kedjor fast förankrade i marken. Är de så stöldbegärliga?