Skånebilder - Ivö kyrka - Fotoalbum
31 juli 2014
Vägfärja

Överfart

Kyrkan

Rönnbär

Altare

Dopfunt

Katarina

Ursula

Interiör

Predikstol

Monogram

Ursulas källa

Ursulas källa