Skånebilder - Knösen - Fotoalbum
Fågelgångsställe

Fiskrökeri

Fiskköp

Stranden

Strandängar

Skanör kyrka

Skanörs borg

Grusväg

Betesmark

Grind

Tångvall

Vadare

Strandäng

På spetsen

Lunch

Östra sidan

Tjurar???

Grusväg

Förbi fält

Kustlinjen

Gäss

Strandäng

Bad