Skånebilder - Ulfsbjär - Fotoalbum
14 april 2012
Parkering

Sjöhuset

Skogen

Naturstig

Bäcken

Uppåt

Rasbrant

Stengärde

Uppåt

Nära toppen

Rasbrant

Rasbrant

Basalt

Basalt

Studerar

Brant

Stigen

Leden

Vindskydd

Lunch

Dagstorpssjön