<-Föregående | Nästa->

Karl XI:s stenar 2010-10-09: Jöns Hendriksson lät göra ett gravmonument över sig själv. Delar av det kan ses på norra yttermuren av kyrkan.