<-Föregående | Nästa->

Karl XI:s stenar 2010-10-09: Söder om fiskdammen var en större damm, med ett lusthus på en holme.