<-Föregående |

Bosjöklosters kyrka 2011-09-01: Uppmärksammar en gravsten över 'här hvila vi tre syskon små i grafvens tysa boning...', vad betyder tysa? Kan det vara en felstavning av tysta?