<-Föregående | Nästa->

2011-09-01: Jag gången bort till den tusenåriga eken, som är fridlyst, den är alltså jämngammal med klostret.