Skånebilder - Bosjökloster - Fotoalbum
1 september 2011
Parkering

Entré

Rosengården

Bosjöklosters slott

Rabatt

Utsiktsplatsen

Trädgård

Botkapellet

Lekplatsen

Häst

Båtplats

Ringsjön

Restaurang

Sjunkarödskorv

Tusenåriga eken

Damm

Parkstig

Kryddträdgård

Kyrkan

Minnesgård

Borggård