<-Föregående | Nästa->

2013-05-07: Fortsätter sedan på stigen uppe på krönet, som slingrar genom tät växtlighet.