Skånebilder - Med T4 i Wien
Under min uppväxt i Hässleholm fanns det två regementen i staden, T4 oxh P2. Hässleholm var en garnisonsstad. Nu är bäggre nerlagda. T4 var min fars arbetsplats under 30 år, och jag gjorde min värnplikt där. Vi spelade mycket badminton, T4 gymnastiksal var ofta använd för det.

Under andra världskrigets slutskede genomfördes den omtalade räddningsaktionen med de vita bussarma. Efter krigets slut genomfördes andra hjälpaktioner för att lindra nöden efter krigets fasor. Våren 1946 genomfördes en transport av förnödenheter från trängregementet T4 i Hässleholm till Röda Korsets barnbespisningar i Wien. Min far som då var furir deltog i denna transport. Min far avled för många år sedan, och på den tiden var jag inte så intresserad av att fråga honom. Det är för sent att fråga nu.Efter min mors död hittade jag i ett fotoalbum text och bilder från resan. Texten är skriven av transportens chef och publicerad i någon tidning, vilken vet jag inte. Bilderna är inte av högsta kvalitet. Rubrikerna till bilderna är tagna från min fars album.

Alla bilder är privata och får ej användas utan speciellt tillstånd.