<-Föregående |

2009-09-12: 'Ante satte sten denna efter Håkon' säger boken Skånska runstenar.