<-Föregående | Nästa->

2009-09-19: Innan Rustningshamn är en av Karl XIIs skansar, byggd som försvarsanläggning under Karl XIIs tid. Ganska så övervuxen.