<-Föregående |

2009-04-12: I Mölle hittar vi Karl XIIs skansar, en försvarsanläggning byggd 1715-16.