Skånebilder - Kullaberg

Kullabergs siluett är synlig från stora delar av nordvästra Skåne, t.ex. från Mölle hamn. Kullaberg består av urberg, där bergryggen bildats genom att omgivande berggrund sjunkit ned. På flera ställen är tvärsgående dalar. Från den högsta punkten, Håkull 187 möh, har man en vidsträckt utsikt över landskapet. På sina ställen stupar berget 60 meter ner mot havet, som genom sitt nötande skapat intressanta formationer och ett flertal grottor. Silvergrottan nedanför fyren är gjord av människan då man trodde det fanns silver i berget. Från Himmelstorpet, finns en stig ned till det lilla sjävutnämnda riket Ladonia med skulpturerna Nimis och Arx. Gården Himmelstorpet är från andra halvan av 1800-talet, på sommaren lär man kunna bese gården. Vid gården finns en domarring. Vid Ransvik finns möjlighet till kaffe och bad. På den yttersta spetsen är en fyr.

Det finns gått om strövstigar och gångvägar. Den blå strövstigen som följer den norra delen är svårtillgänglig, men den röda är lättgången och bl.a. följer skogsvägar. Mellan dessa är tvärleder. Stor del av Kullaberg är skogbevuxen, även om stormar har fällt en del. I den västra delen finns golfbana och fäladsmarker. Håkulls mosse är  en vacker mosse väster om Håkull. I närheten finns Mölle mosse, som är mer som en liten sjö.

Området, som är ett naturreservat, nås lättast från Mölle, varifrån man med bil kan ta sig mot fyren. Från Arild i öster kan man ta sig till Himmelstorpet och de östra delarna. Vid Björkeröd finns en parkering. Området är oerhört populärt.

Under Utflykt finns fler bilder och dagboksanteckningar:
Nordost: vandringar Arild - Himmelstorpet - Sadeln - Håkull - Ona mosse - Mölle.
Sydväst: en vandring Mölle - Ransvik - Fyren.

Mölle mosse

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009