Skånebilder - Benestads backar

1/5 2009: Ställer bilen på parkeringen till naturreservatet Benestads backar i södra Fyledalen. Går på fält och nerför en trappa. Ett kärr invid stigen, ovanför kärret har man vältrat ner sten. Efter ytterliggare en trappa följer jag en stig norrut på sluttningen, med utsikt mot den plana dalbottnen. Gullvivor täcker marken. Många porlande bäckar söker sig nerför sluttningen till Fyleån. I en bäck lyser tuffen vit. Jag står en lång stund och spanar efter örn som brukar sväva på uppvindarna över sluttningen. Ser bara några glador. Går runt på sluttningen, försöker undvika att trampa på blommorna. Mest gullvivor och överblommade backsippor. Några majvivor. Den botaniskt kunnige kan säkert se mer. Marken består av kalktuff vilket gör floran speciell. Sitter en timme och lyssnar på ljudet av porlande bäckar. Får fjällkänsla. Går ner på betesmarkerna i dalbottnen vid den stilla flytande Fyleån. På sina ställen något blött. Går genom ett område med pestskråp. Upp på backarna igen. Barnfamiljer med håvar är på väg ner. Kör till Benestads kyrka, lite annorlunda med separat torn. Cyklade här för tolv år sedan. Då fikade jag på Bybagar'n vid Sövestads kyrka. Kör dit. Bybagar'n finns kvar. Samma ägare. Kaffe med hallonpaj.

Karta