<-Föregående |

2013-04-14: Jag lämnar Magnhild och går förbi ett gravfält på vägen till Fulltofta naturcentrum.