Skånebilder - S:ta Magnhilds källa - Fotoalbum
14 april 2013
Hästhagen

Korsningen

Mot källan

Skogskant

Källan

Nära vägen

Stensatt

Ringlar

In i skogen

Minnessten

Inskription

Fulltofta kyrka

Södra sidan

Predikstol

Fönstret

Pilen

Domarring