<-Föregående | Nästa->

2011-09-24: Den slingrar sig mjukt mellan träden på slänten av en liten lövskogsklädd dalgång.