Skånebilder - Fiskestigen - Fotoalbum
15 juli 2012
Parkeringen

Bjeverödsdammen

Fiskedrag

Genom skogen

Grusstig

Träspång

Kvesarumsån

Bron

Kräfta

Slingrar

Porlar

Viloplats

Stilla

Älggräs

Ormbunke

Näckros

Frodigt I

Frodigt II

Utmed ån

Kvarndamm

Bron

Skydd

Vindskydd

Blomsteräng