Skånebilder - Fiskarehus - Fotoalbum
4 september 2011
Parkering

Grillplats

Badplats

Markväg

Fågelplattform

V formation

Stigen

Fågeltorn

Flygfä

Ringsjön

Betesmark

Gäddängen

Ekstammar

Markväg

Strand

Fågeltorn

Går upp

Inga fåglar

Ek

Fågelsvärm

Vägen