Skånebilder - Torna Hällestad - Fotoalbum
22 jan 2011
Parkering

Kyrkan

Småskola

Sten 1 och 3

Sten 2

Sydost

Hällestadstenen 1

Hällestadstenen 1

Hällestadstenen 3

Detalj

Hällestadstenen 2

Hällestadstenen 2

Gravhäll

Stenkista

Solnedgång