<-Föregående |

2010-04-25: Man kan skönja husmuren, men det mesta är bara sten inuti.