<-Föregående | Nästa->

2008-12-21: Jag går en sista vända på östsluttningen, där skogen är gles och kuperad.