Skånebilder - Pinedalen - Fotoalbum
21 december 2008
Gudmuntorps kyrka

Västra sluttningen

Dalbotten

På sluttningen

Mot sydost

Korsar dalen

Östsluttningen

Stor sten

Inskription

Lunch