Skånebilder - Pinedalen - Fotoalbum
7 april 2012
Gudmuntorps kyrka

Skylten

Beträdan

Smal väg

Halvvägs

Källan

Stengång

Stensatt

Minnessten

Källvatten

Vitsippor

Pinedalen

Älgskjutbana

Räls

Återvänder