Skånebilder - Pinedalen - Fotoalbum
7 april 2012
Gudmuntorps kyrka

Skylten

Beträdan

Smal väg

Halvvägs

Källan

Stengång

Stensatt

Minnessten

Källvatten

Vitsippor

Pinedalen

Älgskjutbana

Räls

Återvänder

21 december 2008
Gudmuntorps kyrka

Västra sluttningen

Dalbotten

På sluttningen

Mot sydost

Korsar dalen

Östsluttningen

Stor sten

Inskription

Lunch