Copyright
Alla texter och bilder är copyright © Ulf Mjörnmark, förutom där det explicit anges annat. Till bilder under vilka det står "Foto: Privat" eller liknande ges i regel inte tillstånd för användning. Inte heller till bilder och text under Skå:nebilder - Med T4 i Wien. I övrigt gäller reglerna enligt nedan.

Lunds Universitet
Materialet kan användas fritt för icke-kommersiella syften inom Lund University, Lund Sverige. Jag uppskattar om jag blir informerad om användningen.

Andra
All övrig eftertryck eller kopiering kräver tillstånd från Ulf Mjörnmark.

Eventuellt tillstånd berättigar till kostnadsfri användning av bilder och text på hemsidor, och i trycksaker för icke kommersiell spridning. Villkor för tillstånd för användning är att:
  • Bilder/texter länkas från hemsida, eller
  • Fotografens/författarens namn ges i anslutninbg till användningen, tex. Foto: Ulf Mjörnmark, eller
  • Referens till originalhemsidan, tex. http://vandra.mior.se/, eller
  • Undantag har explicit medgivits av copyrighthavaren

Bilder och text innefattar det material och i det skick som det finns utlagt på domänen mior.se.

De flesta bilderna tagna före 2008-01-01 är analoga och inskannade från 10x15 papperskopior kopior, och sedan komprimerade för att passa på en hemsida. Bilder tagna efter 2008-01-01 är tagna med digitalkamera.
Köp av bilder? Jag kan tänka mig sälja digitala bilder tagna efter 2008-01-01 (datum finns under varje bild). Pris: 80:- plus moms och omkostnader (t.ex. media och porto). Jag förbehåller mig rätten att neka.
Övrigt
Jag tar inget ansvar för innehållet i allmänna länkar, eller för konsekvensen av eventuella felaktigheter/misstag och inaktuella uppgifter i mitt eget material.

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

RESOR
Resor
Sydostasien 1980
Zinal 1982
London 19XX
Mellanöstern 1983
Bornholm 1983
Istanbul 1984
Kreta 1986
Goslar 1988
Prag 2001
Mjörn 2005
Wales 2008
Fjällen 2009
Paris 2010
Hamburg 201003
Hallingeberg 2010
Hamburg 201009
Hamburg 201012
Geneve 201102
Hamburg 201106
Sylt 20120331
Hamburg 201209
Bresewitz 2012
Hamburg 201212
Hamburg 201303
Geneve 201305
Hamburg 201306
Dalarna 201308
Bresewitz 2013

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009